Drużyna Pitagorasa – aTuTu Jaworzno to kreatywna matematyka dla dzieci w wieku 6-9 lat. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej (gry, zabawy, quizy) z wykorzystaniem wielu nowoczesnych pomocy matematycznych (m.in. Kart Grabowskiego, liczmanów, Tuby Pitagorasa, mini brył, wag i odważników, klocków, autorskich kart pracy). Wzbogacone zostały o ciekawe doświadczenia chemiczne, fizyczne i biologiczne. Głównym celem zajęć jest rozwinięcie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, oraz zainteresowanie uczniów matematyką, fizyką i chemią. Dzieci zbyt szybko i zbyt często  zaczynają wierzyć, że nie dadzą rady, nie potrafią, lub są za mało uzdolnione do tego, by poradzić sobie z przedmiotami ścisłymi. Najczęściej jest to jednak wina sposobu nauczania. 

Tymczasem nauka przedmiotów ścisłych poprawia sprawność mózgu i  to właśnie ona ma największe znaczenie, jeśli idzie o przyszłość dziecka i zdobycie wykształcenia, które zapewni dobrą pracę, przynoszącą satysfakcję i korzyści finansowe. 

Koszyk