Wzorowy Uczeń – aTuTu Jaworzno to cykl zajęć dla dzieci 5-7 letnich. Zajęcia przygotowujące do pierwszej klasy. Prowadzone są przez czynnego pedagoga w małych grupach 4-6 osobowych w oparciu naukę czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną (sylabową) prof. Jagody Cieszyńskiej, metodę nauczania matematyki wg prof. Edyty Gruszczyk -Kolczyńskiej z elementami pedagogiki zabawy i metody Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz.

Dzięki proponowanym zajęciom Twoje dziecko otrzyma wsparcie w:

  • rozwoju mowy
  • kształtowaniu kompetencji językowych
  • umiejętności wypowiadania się na forum grupy,
  • zwiększeniu zasobu słownictwa,
  • nauce czytania (samogłoski, spółgłoski, sylaby),
  • kształtowaniu umiejętności grafomotorycznych,
  • czytaniu ze zrozumieniem,
  • nauce cyferek, dodawaniu i odejmowaniu,

Ponadto będziemy ćwiczyć pamięć wzrokową i słuchową, koncentrację, stymulować rozwój poznawczy i ruchowy, oraz pracować nad asertywnością, nauką relacji w grupie rówieśniczej oraz wdrażać ogólne zasady norm społecznych.

Koszyk