Zajęcia ogólnorozwojowe dla najmłodszych 

Placówka edukacyjna aTuTu Jaworzno zaprasza najmłodszych na szereg zajęć rozwojowych. Wszystkie proponowane przez nas aktywności opieramy się na założeniach pedagogiki GESTALT, w myśl której rozwijamy ogromny potencjał drzemiący w każdym dziecku. Tworzymy odpowiednie warunki, dzięki którym najmłodsi mogą odkrywać fascynujący świat, poszerzać swoje umiejętności, a przy tym doskonale bawić się z rówieśnikami, opiekunami i rodzicami. Na wszystkich zajęciach stosujemy innowacyjne metody, opracowane przez wybitnych specjalistów w dziedzinach naukowych, związanych z rozwojem dziecka. 

 

Nasze cykle zajęciowe 

Prowadzimy wiele cykli zajęciowych, przeznaczonych dla różnych grup wiekowych i rozwijających różne umiejętności:

 • arytmetyka mentalna, 
 • wczesna nauka czytania, 
 • przygotowanie do podjęcia nauki w szkole, 
 • Smyko - multisensoryka®
 • Sensoplastyka®

 

Korzyści wynikające z uczestnictwa w naszych zajęciach

Aktywne uczestnictwo w organizowanych przez nas zajęciach pozytywnie wpływa na ogólny rozwój dziecka oraz pozwala nabyć wiele nowych umiejętności. Oto kilka korzyści uczestnictwa w zajęciach:

 • umocnienie więzi między dzieckiem a rodzicem poprzez zabawę,
 • stymulacja zmysłów wzroku, słuchu i dotyku u małego dziecka,
 • rozwój umiejętności motorycznych i manualnych,
 • nauka wczesnego czytania, 
 • nauka logicznego myślenia, liczenia i rozwój wyobraźni, 
 • wsparcie rozwoju mowy,
 • podniesienie umiejętności społecznych, 
 • wymiana doświadczeń między rodzicami, 
 • inspiracja dla rodziców, w jaki sposób można bawić się aktywnie z dzieckiem,
 • doskonałe przygotowanie do rozpoczęcia nauki w szkole.