Placówka edukacyjna — aTuTu Jaworzno

ATuTu Jaworzno to  placówka edukacyjna, która jest miejscem niezwykle ciepłym i przyjaznym dla dzieci w każdym wieku. Tworzy ją grupa wykwalifikowanych, doświadczonych nauczycieli oraz pedagogów, którzy z pasją i zaangażowaniem budzą w dzieciach zainteresowanie otaczającym światem, jednocześnie rozwijając w nich twórcze myślenie i działanie oraz pewność siebie. Dzieci na naszych zajęciach uczą się wykorzystywać potęgę swoich umysłów, bo im wcześniej człowiek posiądzie tę wiedzę, tym piękniejsze będzie jego życie.

zajęcia z małymi dziećmi

Naszych podopiecznych od najmłodszych lat uczymy asertywności oraz odwagi w wyrażaniu siebie i własnego zdania. Każde dziecko postrzegane jest przez nas jako integralna wewnętrznie i pełnowartościowa istota ludzka. Na wszystkich organizowanych przez nas zajęciach pielęgnujemy takie wartości jak: wzajemny szacunek, równość, zaufanie, bezpieczeństwo, otwartość, swoboda w komunikacji oraz formułowaniu własnej opinii. Opieramy się na założeniach pedagogiki gestalt, określanej też mianem pedagogiki postaci, twierdzącej, że człowiek ma w sobie ogromny potencjał, który można w pełni rozwijać tworząc odpowiednie warunki.

Oferujemy zajęcia ogólnorozwojowe dla Maluszków od pierwszego roku życia. Dla dzieci starszych - kursy matematyczno-przyrodnicze, czytania oraz zajęcia przygotowujące do przedszkola i szkoły. Uczymy poprzez zabawę, rozwijamy kreatywność i wyobraźnię. Na naszych zajęciach dzieci poznają świat, uczą się pracy w grupie, autoprezentacji, asertywności, technik relaksacyjnych. Zajmujemy się również organizacją twórczych urodzin, w różnych fabułach tematycznych.