mały chłopczykPrzygotowanie do podjęcia nauki w szkole

Nasza placówka edukacyjna aTuTu Jaworzno przygotowała cykl zajęć Wzorowy Uczeń. Do uczestnictwa zapraszamy dzieci wieku od 5 do 7 lat. Seria spotkań pozwoli przygotować najmłodszych do podjęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Zajęcia prowadzone są przez czynnego pedagoga w małych 4-6 osobowych grupach, dzięki czemu każdy mały uczestnik zajęć, objęty jest indywidualnym podejściem i szczególną uwagą. Cały cykl ogólnorozwojowy przewiduje naukę czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną (sylabową) prof. Jagody Cieszyńskiej, naukę matematyki opartą na metodzie prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej z elementami pedagogiki zabawy oraz naukę metodą Dobrego Startu wg prof. Marty Bogdanowicz.

 

Zalety uczestnictwa w cyklu zajęć Wzorowy Uczeń

Uczestnictwo w cyklu zajęć Wzorowy Uczeń, w sposób przyjazny i ciekawy, przygotuje Twoje dziecko do bezstresowego rozpoczęcia nauki w szkole. Proponowane przez nas zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe wspierają przyszłych uczniów w następujących obszarach: 

  • rozwój mowy,
  • kształtowanie kompetencji językowych,
  • umiejętności wypowiadania się na forum grupy,
  • poszerzenie zasobu słownictwa,
  • nauka czytania (samogłoski, spółgłoski, sylaby),
  • kształtowanie umiejętności grafomotorycznych,
  • czytanie ze zrozumieniem,
  • nauka cyferek, dodawania i odejmowania,

Dodatkowo na naszych zajęciach ćwiczymy pamięć wzrokową i słuchową, koncentrację, prowadzimy ćwiczenia stymulujące rozwój poznawczy oraz ruchowy. Pomagamy najmłodszym pracować nad asertywnością, a także uczymy budować relacje w grupie rówieśniczej i wdrażamy ogólne zasady norm społecznych.