Kontakt – aTuTu Jaworzno

12 + 2 =

  1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest firma Atutu z siedzibą w Jaworznie ul. Stanisława Żółkiewskiego 1, zwany dalej: „Administratorem”. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: sekretariat@atutu.com.pl lub telefonując pod numer: 531277416.
  2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z kontaktem z Państwem i dalszą współpracą.
  4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że dalszy kontakt z Państwem będzie niemożliwy.
  5. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne.
  6. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  7. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.