Serdecznie witamy na stronie aTuTu Jaworzno.

Dla osób pracujących w naszej placówce najważniejsze są dzieci. Opieramy się na założeniach pedagogiki GESTALT  określanej też mianem Pedagogiki Postaci, twierdzącej, że człowiek ma w sobie ogromny potencjał, który można w pełni rozwijać tworząc odpowiednie warunki. Dlatego obserwujemy dzieci, pomagamy im nabrać odwagi, budujemy zaufanie, okazujemy równouprawnienie, nie zmuszamy, lecz zapraszamy dzieci do uczenia się. Wzajemne relacje między pedagogiem a uczniem w placówkach gestaltowskich budowane są na intersubiektywności, a więc na wszystkim tym, co zachodzi pomiędzy spotykającymi się ze sobą dwiema osobowościami. Nie ma tu miejsca na dominację wobec dziecka, któremu  mamy pomóc w rozwoju. Oznacza to swoistego rodzaju konieczność postrzegania i akceptowania ucznia w całej pełni jego egzystencji jako człowieka. Jest to warunkiem dla rozwoju wzajemnego zaufania, otwartości i prawdy w komunikacji. Intersubiektywność stosunków nauczyciel – uczeń jest niczym innym, jak postrzeganiem dziecka jako integralnej wewnętrznie i pełnowartościowej istoty ludzkiej i traktowanie jej jako takiej z należnym szacunkiem.

Koszyk